УСЛУГИ

Монтаж на климатици

До 14 000 btu – 280лв.

15 000 – 24 000 btu – 320лв.

Над 24 000 btu – 380лв.

 

 • Стандартен монтаж на климатици
 • Медни тръби до 3м. тръбен път
 • Изолация за медни тръби до 3м. тръбен път
 • Електрически кабели за оперативна връзка между вътрешно и външно тяло до 3м. тръбен път
 • Кондензна тръба за отвеждане на кондензата до 3м. тръбен път
 • Захранващ кабел до 3м. тръбен път
 • Стойки за монтаж на външно тяло на климатичната инсталация
 • Изготвяне на захранващ щепсел
 • Пробиване на технологичен отвор в стена
 • Закрепване на вътрешното тяло на климатика
 • Закрепване на външното тяло на климатика
 • Вакуумиране на климатичната система
 • Пуск и настройки на климатичната система

Профилактика на климатици

До 14 000 btu – 50лв.

15 000 – 24 000 btu – 60лв.

Над 24 000 btu – 80лв.

 • Проверка на общото състояние
 • Проверка и измерване на налягането на фреон
 • Проверка и измерване на ел. захранване
 • Проверка и измерване на работния ток
 • Проверка и измерване на температурите на работа
 • Почистване на филтрите
 • Почистване на вътр. топлообменник с техн. препарат
 • Преглед и почистване на дренажната система

Сервиз на климатици

До 14 000 btu – 50лв.

15 000 – 24 000 btu – 60лв.

Над 24 000 btu – 80лв.

 • Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.
 • Ремонт на съществуващи инсталации.
 • Абонаментна поддръжка